برگشت به صفحه ی اول


مختصری در رابطه با سریال خارجی Ratched دوبله فارسی
این سریال روانشناختی و ترسناک، اسپین ‌آف فیلم One Flew Over the Cuckoos Nest است و به گذشته شخصیت پرستار رچد می پردازد که به عنوان یک پرستار جوان در یک بیمارستان روانی مشغول به کار است و رفته رفته بی اشتیاق، دلخور و خسته می شود و در نهایت به هیولایی تمام عیار برای بیمارانش بدل می گردد سریال
ردیف نام فیلم مشاهده فیلم
1سریال رچد ( Ratched ) فصل یک - قسمت 1
2سریال رچد ( Ratched ) فصل یک - قسمت 2
3سریال رچد ( Ratched ) فصل یک - قسمت 3
4سریال رچد ( Ratched ) فصل یک - قسمت 4
5سریال رچد ( Ratched ) فصل یک - قسمت 5
6سریال رچد ( Ratched ) فصل یک - قسمت 6
7سریال رچد ( Ratched ) فصل یک - قسمت 7
8سریال رچد ( Ratched ) فصل یک - قسمت 8
9فصل اول سریال سریال رچد ( Ratched ) دوبله فارسی - قسمت 1
10فصل اول سریال سریال رچد ( Ratched ) دوبله فارسی - قسمت 2
11فصل اول سریال سریال رچد ( Ratched ) دوبله فارسی - قسمت 3
12فصل اول سریال سریال رچد ( Ratched ) دوبله فارسی - قسمت 4
13فصل اول سریال سریال رچد ( Ratched ) دوبله فارسی - قسمت 5
14فصل اول سریال سریال رچد ( Ratched ) دوبله فارسی - قسمت 6
15فصل اول سریال سریال رچد ( Ratched ) دوبله فارسی - قسمت 7
16فصل اول سریال سریال رچد ( Ratched ) دوبله فارسی - قسمت 8