برگشت به صفحه ی اول


مختصری در رابطه با دختر کفش دوزکی - دوبله فارسی
این سریال کارتونی ماجراجویی در پاریس / لیدی باگ دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای (Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir) زندگی دو نوجوان معمولی اهل پاریس با نام های مارینه‌ته و آدریان را به تصویر میکشد که پس از مشاهده تهدیدهای یک موجود شرور این دو شخصیت به دو ابرقهرمان به نام های لیدی باگ و کت نویر تبدیل میشوند تا از پاریس در مقابل تبهکاران محافظت کنند و… دختر
ردیف نام فیلم مشاهده فیلم
1دختر کفشدوزکی - فصل اول  - قسمت 01
2دختر کفشدوزکی - فصل اول  - قسمت 02
3دختر کفشدوزکی - فصل اول  - قسمت 03
4دختر کفشدوزکی - فصل اول  - قسمت 04
5دختر کفشدوزکی - فصل اول  - قسمت 05
6دختر کفشدوزکی - فصل اول  - قسمت 06
7دختر کفشدوزکی - فصل اول  - قسمت 07
8دختر کفشدوزکی - فصل اول  - قسمت 08
9دختر کفشدوزکی - فصل اول  - قسمت 09
10دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 10
11دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 11
12دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 12
13دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 13
14دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 14
15دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 15
16دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 16
17دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 17
18دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 18
19دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 19
20دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 20
21دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 21
22دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 22
23دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 23
24دختر کفشدوزکی - فصل اول - قسمت 24
25ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 01
26ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 02
27ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 03
28ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 04
29ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 05
30ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 06
31ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 07
32ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 08
33ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 09
34ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 10
35ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 11
36ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 12
37ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 13
38ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 14
39ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 15
40ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 16
41ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 17
42ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 18
43ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 19
44ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 20
45ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 21
46ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 22
47ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 23
48ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 24
49ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 25
50ماجراجویی در پاریس - فصل 2 - قسمت 26

آمارگیر وبلاگ