برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی دوم این فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس طراحی وب است که در مورخه 24اسفند 99 برگزار گردیده است. طراحی
2برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 23 اسفند 99 برگزار گردیده است. برنامه
3نحوه ی ارسال پست در انجمندر این پست با نحوه ی عضویت و ارسال پست در انجمن دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق آشنا خواهید شد. نحوه
4برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 9این فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 7 دی ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
5برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 8این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 30 آذر ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
6برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 7این فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 23 آذر ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
7برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 6این فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 16 آذر ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
8برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 5این فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 9 آذر ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
9برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 4این فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 2 آذر ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
10برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 3این فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 25 آبان ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
11برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 13این فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 5 بهمن ماه 1399 ضبط شده است.در این جلسه ادامه مبحث php تدریس گردیده است و مباحث کار با فرم و ساخت دیتابیس و جدول و درج مقادیر در آنها و فرم های مربوطه طراحی شده است و و ادامه این مبحث با درج ؛ حدف و آپدیت از طریق فرم تکمیل گردیده است. برنامه
12برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 12این فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 28 دی ماه 1399 ضبط شده است.در این جلسه ادامه مبحث php تدریس گردیده است و مباحث کار با فرم و ساخت دیتابیس و جدول و درج مقادیر در آنها و فرم های مربوطه طراحی شده است و ... برنامه
13برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 11-1فیلم تکمیلی جلسه ی یازدهم - این فیلم در مورخه 21 دیماه به درخواست دانشجویان عزیز ضبط گردیده است، در این فیلم با استفاده از php , html به صورت خیلی ابتدایی بین دو فرم مقادیری رد و بدل میگردد و همچنین طریقه ی استفاده از تابع را که در جلسه ی کلاس نیمه تمام مانده بود ، تکمیل میگردد. برنامه
14برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 11این فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 21 دی ماه 1399 تشکیل شده است.در این جلسه ادامه مبحث php تدریس گردیده است و به دلیل مشکلات فنی سایت دانشگاه ، یک فیلم آموزشی برای ادامه ی مباحث ضبط گردیده که در پست بعدی آن را مشاهده خواهید کرد.. برنامه
15برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 10این فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 14 دی ماه 1399 تشکیل شده است.در این جلسه مبحث php تدریس گردیده است. برنامه

آمارگیر وبلاگ